Gamerules

I Minecraft: Education Edition er det muligheter for å endre en rekke funksjoner ved bruk av gamerules.
Noen av disse kan man endre under innstillinger, verdensalternativer og juksing, men enkelte valg kan kun settes med en gamerule.

Gamerule-kommandoer:

/gamerule “regel” “verdi” - Setter verdien til den angitte gamerule.
/gamerule “regel” - Viser verdien til den angitte gamerulen.
/gamerule – Viser en liste over alle gamerules.

Regel Beskrivelse Mulige verdier Standard verdi
allowdestructiveobjects Angir om destruktive objekter skal være tillat. true eller false true
allowmobs Angir om monstre skal være aktivert true eller false true
commandblockoutput Angir om kommandoblokker skal varlse operatører når kommandoer blir kjørt. true eller false true
commandblocksenabled Angir om kommandoblokker er aktivert i verdenen. true eller false true
dodaylightcycle Angir om tiden skal gå, hvis satt til false blir tiden stoppet i dette øyeblikket. true eller false true
doentitydrops Angir om entites skal droppe gjenstander. true eller false true
dofiretick Angir om brann skal naturlig spres og slukkes. true eller false true
doimmediaterespawn Angir om spilleren skal respawne automatisk uten å være innom respawn-menyen. true eller false false
doinsomnia Angir om phantoms skal spawne om nattet hvis en spiller ikke har sovet. true eller false true
domobloot Angir om mobs skal droppe gjenstander. true eller false true
domobspawning Angir om mobs skal spawne naturlig. true eller false true
dotiledrops Angir om blokker skal droppe gjenstander true eller false true
doweathercycle Angir om været endres, hvis satt til false blir været stoppe i dette øyeblikket. (kan endres ved bruk av /time set) true eller false true
drowningdamage Angir om drukning skal ta skade. true eller false true
falldamage Angir om fall skal ta skade. true eller false true
firedamage Angir om flammer skal ta skade. true eller false true
freezedamage Angir om puddersnø skal ta skade. true eller false true
functioncommandlimit Maksimum lengde for function kommandier. <nummer> 10000
globalmute Angir om verden skal være mutet. true eller false false
keepinventory Angir om spillere beholder inventar etter dødsfall. true eller false false
maxcommandchainlength Maksimum lengde av command chain. <nummer> 65536
mobgriefing Angir om monstre kan plukke opp items eller endre blokker. true eller false true
naturalregeneration Angir om spillere kan regenerere liv naturlig gjennom true eller false true
pvp Angir om spillere kan skade hverandre. true eller false true
randomtickspeed Angir tilfeldig intervallhastighet <nummer> 1
respawnblocksexplode Angir om Regenereringsanker og senger skal eksplodere. (NB: senger eksploderer kun i nether og the end) true eller false true
sendcommandfeedback Om kommandoer kjørt av andre spillere vises i chat (for operatører). true eller false true
showbordereffect Angir om grenseblokker har partikler rundt seg true eller false true
showcoordinates Angir om koordinater skal vises på skjermen true eller false false
showdeathmessages Angir om dødsmeldinger skal vises i chatvinduet. true eller false true
showtags Angir om tags slik som "kan plasseres på," og "kan ødelegge" skal vises på gjendstand-loren. true eller false true
spawnradius Angir hvor langt fra verdens spawnpunktet du kan spawne. <nummer> 5
tntexplodes Angir om TNT skal eksplodere. true eller false true