Personvernerklæring Skogliv Skole

Sist endret 8. april 2024

Skogliv DA er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Dersom du har spørsmål til denne erklæringen eller vurderingene våre, kan du kontakte oss på kontakt@skogliv.no.

Innsamling og behandling av personopplysninger

Vi behandler en svært begrenset mengde personopplysninger. Skogliv Skole er designet for maksimalt personvern (privacy by design).

Ved besøk av nettsiden samles kun IP-adresse inn. Formålet med dette er statistikk, og behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse. Alle IP-adresser slettes senest etter 90 dager automatisk.

For innloggede brukere behandler vi i tillegg brukerens E-postadresse. Formålet er autentisering og autorisering av tilgang til ressurser. Behandlingsgrunnlaget er å oppfylle en avtale med kunde. Innlogging gjøres gjennom Microsoft Graph User.Read og vi behandler ingen passord.

Ved nedlasting av enkelte ressurser fra Skogliv Skole behandler vi IP-adresse og ytelsesmetrikk på nedlastningen. Dette lagres hos underleverandør CloudFlare i 30 dager. Formålet er statistikk og behandlingsgrunnlaget berettiget interesse. Vi viser til CloudFlares personvernerklæring.

Ved nedlastning av ressurser fra Skogliv Skole behandler vi tidspunkt, en anonymisert bruker-id, eventuelt innlogget domenenavn (ikke brukernavn) og informasjon om ressursen for statistikk og videreutvikling av tjenesten. Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse, og dataen slettes ikke så lenge tjenesten fortsatt utvikles.

Sikring av personopplysninger

Skogliv Skole selger ingen data.

Noe data er lagret hos våre underleverandører.

  • Microsoft Azure er underleverandør av påloggingssystem, lagring og statistikk for bruk av tjenesten. Data lagres som nevnt tidligere.
  • CloudFlare er underleverandør av DNS, CDN, lagring og reverse-proxy-tjenester. Data lagres som nevnt tidligere.

All kommunikasjon på tjenesten med klienter skjer kryptert over HTTPS. IP-adresser lagres kun i komersielle tjenester bygget for dette formålet, og følger GDPR (Azure Application Insights og CloudFlare).

Alle opplysninger, både identifiserende og anonyme lagres i hovedsak i Norge og Nederland. Alle opplysninger lagres i EU/EØS. IP-adresser og andre opplysninger i forbindelse med HTTP-forespørsler lagres av CloudFlare i USA og EU/EØS. Vi viser til CloudFlares personvernerklæring: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Kun eiere og ansatte i Skogliv DA med tjenstlig behov har tilgang til personopplysninger. All tilgang er sikret med multifaktorautentisering.

Alle personopplysninger med slettetid som nevnt tidligere slettes automatisk etter oppgitt tid.

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende oss e-post til kontakt@skogliv.no.

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Du har rett til innsyn i egne opplysninger og korrigering av personopplysninger. Videre kan du ha rett til sletting og begrensning av opplysninger, eller protestere mot behandling.

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller innvendinger til oss angående personvern. Du kan klage inn vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.