Vilkår for bruk

Ved å laste ned kart, læringsopplegg eller andre ressurser (“kart”) fra Skogliv aksepterer du følgende vilkår for bruk.

Skogliv er eier, med-eier, rettighetshaver eller lisensinnehaver av alle kart og alt innhold på denne siden, med mindre annet er spesifisert. Ikke noe innhold fra disse sidene kan brukes utenom formålet uten skriftlig tillatelse fra Skogliv.

Alt innhold på Skogliv.no og Skogliv Skole er opphavsrettslig beskyttet. Skogliv DA eller andre er innehaver av opphavsretten. Alle kart er lisensiert under vilkårene på denne siden.

Brudd på disse vilkårene kan føre til at tilgangen for brukere eller skoler/kommuner blokkeres, og/eller at det blir tatt rettslige skritt.

Du kan:

 • Kun bruke kartene i utdanning og private sammenhenger til utdanningsformål.
 • Kun bruke kartene med gyldige lisenser for Minecraft Education.
 • Dele kartet videre til din klasse som en lenke til Skogliv Skole eller fil.
 • Dele kartet videre til kolleger og andre tredjepersoner som en lenke til Skogliv Skoles nettsider.
 • Dele lærerressurser og dokumenter.

Du kan ikke:

 • Bruke noe av innholdet på nettsiden til kommersielle formål.
 • Bruke bilder eller video på siden eller fra kartet til kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra Skogliv.
 • Åpne eller endre kartet ut over formålet i kartet.
 • Dele kartet videre som fil til andre enn elever i en klasse du har ansvar for.
 • Tilby egen nedlastning av kartet.
 • Videredistribuere kartet eller andre ressurser.
 • Ta betalt for noe aktivitet relatert til kartet eller innholdet.
 • Utnytte eller misbruke ressurser eller tjenester hos eller fra Skogliv. Dette kan medføre skade og være til ulempe for andre brukere av nettstedet.

Kontakt Skogliv ved spørsmål. Send e-post til kontakt@skogliv.no eller via kontaktskjemaet her.