NPC / Datastyrt figur

I Minecraft Education er det mulig å lage NPCer eller datastyrte figurer som del av ditt læringsopplegg. Det er i prinsippet enkelt å sette opp, og kan gi mye utbytte for undervisningen.

Hvordan fungerer det?

En datastyrt figur er enkel for både elever og lærere å forstå seg på. For elevbruk (uten worldbuilder) trengs det bare å høyreklikke på den datastyrte figuren for å gå inn i dialog. Inne i dialogen kan eleven velge å trykke på knapper som lærer/andre har lagt inn på forhold. Det er også mulighet for å kjøre kommandoer når man går inn og ut av dialog.

Oppsett

Det er litt mer avansert for lærere eller andre som skal lage en datastyrt figur, men det er nokså enkelt. Nedenfor står det forklaring på hvordan du kan sette opp en datastyrt figur og hva de ulike delene betyr.

For å plassere en datastyrt figur kan du bruke et “Generer datastyrt figur” egg, eller bruke /summon npc. Bemerk deg at /worldbuilder må være aktivert for å plassere og endre innhold i en datastyrt figur.

Navn: Her kan du endre navnet til den datastyrte figuren, navnet vises over figuren.
Dialog: Her kan du legge til dialog, kan være fakta, en samtale, her er det bare fantasien som setter grenser.
Utseende: Her kan du endre utseende til den datastyrte figuren.
Avanserte innstillinger: I de avanserte innstillingene er det mulig å legge til kommandoer og URL-adresser.
Kommandoer: Du kan legge til kommandoer som kjøres når en spiller trykker på en knapp, går inn i dialog, eller går ut av dialog.
URL-adresse: Du kan legge til en URL-adresse som sender deg til et nettsted hvis en knapp blir trykket.