Teleportering

I Minecraft Edition finnes det funksjonalitet for å teleportere deg til elever, posisjon eller teleportere elever til deg. Nedenfor står det mer informasjon om teleportering i Minecraft EDU.

Teleportere til en elev eller sted

Teleportere deg til en elev: /tp “elev”
Teleportere deg til et koordinat: /tp “x y z”

Teleportere alle elev

Teleportere alle elever til en annen elev: /tp @a “annen elev”
Teleportere alle elever til et koordinat: /tp @a “x y z”
Teleportere alle elever til deg: /tp @a @s

Teleportere en elev til noe

Teleportere en elev til deg /tp “elev” @s
Teleportere en elev til et koordinat: /tp “elev” “x y z”