Hva betyr de ulike spillmodusene i Minecraft Education?

Det finnes fire moduser elever kan spille i MCEE: Overlevelse, Kreativ, Eventyr og Klasserom-modus.

Overlevelse gjør at elevene må fokusere på å skaffe seg mat og beskyttelse, og samle ressurser for å bygge.

Kreativ modus gjør elevene udødelig, og de har tilgang på alle blokkene som finnes i spillet.

Eventyr lar spillere verken plassere eller ødelegge blokker, noe som betyr at miljøet ikke kan endres. Eventyr er veldig likt overlevelse, men med noen begrensninger.

Klasserom-modus lar læreren se hvor elevene er i verdenen, og det gir også mulighet for å blokkere enkelte deler av spillet som kan ødelegge og skape frustrasjon. Innenfor klasseroms modus er det også mulig å bruke kodefunksjonaliteten i Minecraft Education.