Eidsvoll 17. mai 1814 i Minecraft

Eidsvoll 1814

Møt menneskene bak Norges grunnlov, og bli kjent med hvordan den ble til. Utforsk Eidsvollsbygningen og snakk med Grunnlovens far, Christian Magnus Falsen.

Spillerne møter også Carsten Anker, Nicolai Wergeland og kong Christian Frederik. De forteller hva som skjedde i maidagene 1814, foranledningen, og så den lange perioden med svensk union, før uavhengigheten.

Kartet passer for

5–7. klasse, samfunnsfag. Flere av oppgavene også til 8.-10. klasse. Kan spilles alene eller i grupper på 3-5 spillere. Beregnet spilltid: 40 minutter.

Dette finnes i verdenen

Start utenfor Eidsvollsbygningen. Der møter man Carsten Anker, som inviterer inn. Videre møter man Christian Frederik, den danske prinsen, og flere av Eidsvollsvmennene. Elevene får høre hvem de er, og får et par oppgaver og spørsmål.

Forslag til oppgaver

Last ned hele lærerveiledningen med ordliste og forslag til gruppeoppgaver i menyen til høyre på siden.

  • Hvem var Eidsvollsmennene, og hvor kom de fra? Hvorfor var det ingen kvinner med? Se alle Eidsvollsmennene her
  • Gjenskap Oscar Wergelands ikoniske bilde av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Hvilken klasse klarer det best?
  • I den første grunnlovens § 100 het det at «trykkefrihet bør finne sted». Hva betyr det? Hva står det i første linje i § 100 i Grunnloven i dag?
  • Gruppeoppgave: Gå gjennom et utvalg av grunnlovsparagrafene, i plenum eller i grupper. Velg de tre dere synes er viktigst. Diskuter hva de betyr, og hvorfor dere valgte disse.
  • Gruppeoppgave: Hvorfor er det viktig at makten deles mellom flere? (Maktfordelingsprinsippet)

Relevante læreplanmål

Overordnet del: Tverrfaglig tema “demokrati og medborgerskap”

Samfunnsfag

Etter 4.trinn:

  • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
  • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder

Etter 7. trinn:

  • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett
  • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei
  • reflektere over korleis møte mellom menneske har bidrege til å endre korleis menneske har tenkt og ulike samfunn har vore organiserte

Riksforsamlingen 17. mai 1814 i Minecraft

eidsvoll i Minecraft

Eidsvoll 1814

Møt menneskene bak Norges grunnlov, og bli kjent med hvordan den ble til. Utforsk Eidsvollsbygningen og snakk med Grunnlovens far, Christian Magnus Falsen.

Lær mer
halloween i Minecraft

Halloween

Marker Halloween i klasserommet med dette underholdende kartet fullt av ting å utforske.

Lær mer
julestemning i Minecraft

Julestemning

Ring inn jula med dette koselige kartet med ulike aktiviteter, spørsmål og oppgaver. Perfekt til en hyggelig førjulsstund i klasserommet.

Lær mer
oldtidens-egypt i Minecraft

Oldtidens Egypt

Utforsk oldtidens Egypt og pyramidene! Vi har bygget en liten utgave av oldtidens Egypt, med pyramider og Sfinksen for støtte i undervisning og opplæring.

Lær mer
operaen i Minecraft

Operaen

Vær med å sette opp forestillingen Orpheus i Underverdenen. Utforsk noen av de 50 forskjellige yrkene ved Operaen.

Lær mer
paske i Minecraft

Påskeaktiviteter

Kom i påskestemning i dette kartet med et hyggelig vintertema, dekorert med påskeharen, egg og en quiz som passer for alle.

Lær mer
sametinget i Minecraft

Sametinget

Utforsk Samisk språk, kultur og historie ved å besøke Sametinget i Karasjok. Oppdatert med nye oppdrag i 2023.

Lær mer
stortinget i Minecraft

Stortinget

Stortingsbygningen i Oslo åpner for debatter, politikk og historie. Bli kjent med demokratiet og maktfordelingen.

Lær mer
tingrett i Minecraft

Tingrett

Utforsk tingretten i Minecraft! Vi har bygget en rettssal, der elevene får muligheten til å bli kjent med de ulike rollene man finner i tingretten.

Lær mer