Kroppen i Minecraft

Oppdag kroppen

Hvordan ser innsiden ut? Bli med inn i munnen, gjennom fordøyelsen og oppdag hvordan kroppen fungerer.

Oppdag kroppen er Skoglivs mest omfattende læringsopplegg så langt, på et felt med lite annet Minecraft-innhold. Kartet legger vekt på at elevene selv skal bli kjent med kroppen, gjennom aktiviteter og oppgaver. Læreren får også et oppgavesett og kan velge å trekke ut enkelte deler så kartet passer best mulig i timen.

Kartet er laget for 5.-10. trinn, men deler av det kan fint brukes for 3. og 4. trinn. Se mer lenger ned.

Dette finnes i verdenen

 • Cellenes oppbygning og funksjoner. Bygg en celle selv.
 • Næringsstoffenes funksjoner. Hva inneholder maten vi spiser, og hva gjør kroppen med den?
 • De fem sansene: syn, smak, lukt, hørsel og følelse
 • Kroppens viktigste organsystemer
  • Hjertet og lunger
  • Fordøyelsessystemet
  • Hjernen

Forslag til oppgaver

Last ned eget oppgaveark i menyen til høyre. Der finner du alle oppgavene som elevene får i løpet av kartet. Gi tydelig beskjed til elevene om de skal besvare oppgavene direkte i spillet, eller på eget ark/innlevering.

Start gjerne med disse spørsmålene før dere går inn i Minecraft:

 • Hva er de viktigste delene av kroppen? Sett navn på dem.
 • Hvilke næringsstoffer har vi?
 • Hvilke sanser har vi?
 • Hva gjør hjertet?
 • Beskriv hva som skjer med maten etter vi har spist den.

For småskolen

Inn og til venstre i første etasje ligger Sanserommet hvor elevene gjøre en del småoppgaver og snakke om sanser. Dette kan være et greit sted å starte for de yngste elevene. Etter dette kan man ta vannheisen opp i andre etasje, hvor man kan utforske hjertet, fordøyelsen og hjernen.

Hjernen Øyet

Relevante læreplanmål

Overordnet del: Tverrfaglig tema “Folkehelse og livsmestring”

Naturfag

etter 2. trinn:

 • Utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon.
 • Gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer.

etter 4.trinn:

 • Samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse.
 • Samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon.
 • Beskrive hvordan muskler og skjelett fungerer, og knytte dette til bevegelse.
 • Beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom.

etter 7.trinn:

 • Gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet.
 • Gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen.
eidsvoll i Minecraft

Eidsvoll 1814

Møt menneskene bak Norges grunnlov, og bli kjent med hvordan den ble til. Utforsk Eidsvollsbygningen og snakk med Grunnlovens far, Christian Magnus Falsen.

Lær mer
halloween i Minecraft

Halloween

Marker Halloween i klasserommet med dette underholdende kartet fullt av ting å utforske.

Lær mer
julestemning i Minecraft

Julestemning

Ring inn jula med dette koselige kartet med ulike aktiviteter, spørsmål og oppgaver. Perfekt til en hyggelig førjulsstund i klasserommet.

Lær mer
oldtidens-egypt i Minecraft

Oldtidens Egypt

Utforsk oldtidens Egypt og pyramidene! Vi har bygget en liten utgave av oldtidens Egypt, med pyramider og Sfinksen for støtte i undervisning og opplæring.

Lær mer
operaen i Minecraft

Operaen

Vær med å sette opp forestillingen Orpheus i Underverdenen. Utforsk noen av de 50 forskjellige yrkene ved Operaen.

Lær mer
paske i Minecraft

Påskeaktiviteter

Kom i påskestemning i dette kartet med et hyggelig vintertema, dekorert med påskeharen, egg og en quiz som passer for alle.

Lær mer
sametinget i Minecraft

Sametinget

Utforsk Samisk språk, kultur og historie ved å besøke Sametinget i Karasjok. Oppdatert med nye oppdrag i 2023.

Lær mer
stortinget i Minecraft

Stortinget

Stortingsbygningen i Oslo åpner for debatter, politikk og historie. Bli kjent med demokratiet og maktfordelingen.

Lær mer
tingrett i Minecraft

Tingrett

Utforsk tingretten i Minecraft! Vi har bygget en rettssal, der elevene får muligheten til å bli kjent med de ulike rollene man finner i tingretten.

Lær mer