Tingrett i Minecraft

Tingrett

Elevene får utforske tingretten, som er første instans i straffesaker. Her vil de møte de ulike rollene man finner i en tingrett. Spillerne starter i en rettssal med datastyrte figurer (NPCer) som forteller litt om ulike aktører i retten. Man kan snakke med alle disse, og så gå over til rettssalen ved siden av, som er tom. Der kan elevene selv spille ut de ulike rollene.

Forslag til gruppeaktivitet

Gjennomfør en rettssak. Læreren bør på forhånd velge case, og om det skal være en straffesak eller sivil sak. Antall aktører kan variere basert på det.

  1. Gruppe på 6-10 spillere som fordeler roller mellom seg: dommere, aktor, tiltalt, forsvarer, vitner osv.
  2. Gå inn i den tomme rettssalen, og ta plass ved riktig sted.
  3. På forhånd kan man ha funnet fram ting å legge fram som bevis eller forklaringer.
  4. Bruk chatten til prosedyrer, eller gjør det direkte i gruppene eller i klasserommet.

Forslag til oppgaver

  1. Hva kan vi fra før om det norske rettssystemet, domstolene, tingretten og de ulike rollene?
  2. Hvor mange nivåer har domstolene i Norge, og hva heter de?
  3. Hvilke typer rettsaker finnes?
  4. Hvilke andre løsninger enn en rettssak har vi?
  5. Hva ville konsekvensene vært dersom vi hadde fjernet en eller flere av rollene i tingretten?
  6. Beskriv maktfordelingsprinsippet, og domstolenes rolle i denne.

Senere aktivitet: Bygg en rettssal fra lagmannsretten eller Høyesterett og gjenta aktiviteten og bli kjent med forskjellene mellom de tre instansene.

eidsvoll i Minecraft

Eidsvoll 1814

Møt menneskene bak Norges grunnlov, og bli kjent med hvordan den ble til. Utforsk Eidsvollsbygningen og snakk med Grunnlovens far, Christian Magnus Falsen.

Lær mer
halloween i Minecraft

Halloween

Marker Halloween i klasserommet med dette underholdende kartet fullt av ting å utforske.

Lær mer
julestemning i Minecraft

Julestemning

Ring inn jula med dette koselige kartet med ulike aktiviteter, spørsmål og oppgaver. Perfekt til en hyggelig førjulsstund i klasserommet.

Lær mer
oldtidens-egypt i Minecraft

Oldtidens Egypt

Utforsk oldtidens Egypt og pyramidene! Vi har bygget en liten utgave av oldtidens Egypt, med pyramider og Sfinksen for støtte i undervisning og opplæring.

Lær mer
operaen i Minecraft

Operaen

Vær med å sette opp forestillingen Orpheus i Underverdenen. Utforsk noen av de 50 forskjellige yrkene ved Operaen.

Lær mer
paske i Minecraft

Påskeaktiviteter

Kom i påskestemning i dette kartet med et hyggelig vintertema, dekorert med påskeharen, egg og en quiz som passer for alle.

Lær mer
sametinget i Minecraft

Sametinget

Utforsk Samisk språk, kultur og historie ved å besøke Sametinget i Karasjok. Oppdatert med nye oppdrag i 2023.

Lær mer
stortinget i Minecraft

Stortinget

Stortingsbygningen i Oslo åpner for debatter, politikk og historie. Bli kjent med demokratiet og maktfordelingen.

Lær mer
tingrett i Minecraft

Tingrett

Utforsk tingretten i Minecraft! Vi har bygget en rettssal, der elevene får muligheten til å bli kjent med de ulike rollene man finner i tingretten.

Lær mer