Oldtidens Egypt med pyramidene i Minecraft

Oldtidens Egypt

Utforsk oldtidens Egypt og pyramidene! Vi har bygget en liten utgave av oldtidens Egypt, med pyramider og Sfinksen for støtte i undervisning og opplæring.

Kartet passer for:

5-10. trinn, samfunnsfag. Kan spilles alene eller i grupper.

Dette finnes i verdenen

Kartet er en åpen verden som kan utforskes. Verdenen består av et ørkenlandskap med Nilen, pyramider i ulike størrelser og Sfinksen.

Forslag til oppgaver

  • Hva vet vi fra før om det gamle Egypt (og Mesopotamia)?
  • Bruk kartet til å lage en film der dere formidler hva dere har lært om det gamle Egypt.
  • Egypt består av mye ørken, hvordan klarte egypterne å dyrke mat?

Relevante læreplanmål (LK20)

Samfunnsfag (SAF01-04)

Etter 4. trinn

  • «Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag»

Etter 7. trinn

  • «Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster»
  • «Beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der»

Etter 10. trinn

  • «Drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk»
  • «Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst»
  • «Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag»
eidsvoll i Minecraft

Eidsvoll 1814

Møt menneskene bak Norges grunnlov, og bli kjent med hvordan den ble til. Utforsk Eidsvollsbygningen og snakk med Grunnlovens far, Christian Magnus Falsen.

Lær mer
halloween i Minecraft

Halloween

Marker Halloween i klasserommet med dette underholdende kartet fullt av ting å utforske.

Lær mer
julestemning i Minecraft

Julestemning

Ring inn jula med dette koselige kartet med ulike aktiviteter, spørsmål og oppgaver. Perfekt til en hyggelig førjulsstund i klasserommet.

Lær mer
oldtidens-egypt i Minecraft

Oldtidens Egypt

Utforsk oldtidens Egypt og pyramidene! Vi har bygget en liten utgave av oldtidens Egypt, med pyramider og Sfinksen for støtte i undervisning og opplæring.

Lær mer
operaen i Minecraft

Operaen

Vær med å sette opp forestillingen Orpheus i Underverdenen. Utforsk noen av de 50 forskjellige yrkene ved Operaen.

Lær mer
paske i Minecraft

Påskeaktiviteter

Kom i påskestemning i dette kartet med et hyggelig vintertema, dekorert med påskeharen, egg og en quiz som passer for alle.

Lær mer
sametinget i Minecraft

Sametinget

Utforsk Samisk språk, kultur og historie ved å besøke Sametinget i Karasjok. Oppdatert med nye oppdrag i 2023.

Lær mer
stortinget i Minecraft

Stortinget

Stortingsbygningen i Oslo åpner for debatter, politikk og historie. Bli kjent med demokratiet og maktfordelingen.

Lær mer
tingrett i Minecraft

Tingrett

Utforsk tingretten i Minecraft! Vi har bygget en rettssal, der elevene får muligheten til å bli kjent med de ulike rollene man finner i tingretten.

Lær mer